Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Στο μικροβιολογικο μετά από 3952 προσπάθειες να βρουν φλέβα:
-Σφιξτε το χέρι σας δυνατά
*Σφίγγω*
-ΌΧΙ ΓΎΡΩ ΑΠΌ ΤΟΝ ΛΑΙΜΌ ΜΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΙΣ
-😒