Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Κύριοι,αυτό που θέλουμε εμείς οι γυναίκες είναι όλα και τίποτα,σε διαφορετικές στιγμές και την ίδια ώρα,πάντα και ποτέ..Κατανοητό?