Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2018

Πρωί σχολείο, μετά δουλειά, μετά σπίτι για φαγητό, μετά δραστηριότητες για τα παιδιά, μετά αγγλικά, μετά σπίτι για σεξ και ύπνο. Τι να πρωτοπρολάβεις, κόβεις το σεξ και ησυχάζεις.