Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Περπατάω, κάτι κυλάει στο παντελόνι, πέφτει 1€ απ την τρύπια τσέπη.
Ακόμα δεν βγήκαμε απ' τα μνημόνια κ το χρήμα ρέει. Άφθονο.