Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Να βρω ένα ζευγάρι να παντρευτώ,
ο άντρας να δουλεύει και η γυναικα να μαγειρεύει, να ησυχάσω