Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

-Γυναίκα τι ακούγεται στο ψυγείο;
-Πήρα σαλάτα ΑΒ.