Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2018

Παιδιά, του Πρέκα του έχουν πει ότι θα ηχήσουν οι σειρήνες δοκιμαστικά μη βγει με κανά όπλο;