Κυριακή, 7 Οκτωβρίου 2018

Μην μας κάνετε επίκληση στο συναίσθημα, λουζόμαστε με το Όχι πια δάκρυα