Σάββατο, 6 Οκτωβρίου 2018

Εντάξει, δε την παλεύουμε αλλά κουτσά στραβά τη βγάζουμε τη μέρα