Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

-Όλα θα πάνε καλά.
-Σίγουρα;
-Πλάκα κάνω.