Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2018

Παδιά, οι γυναίκες θέλουν χαμόγελο για να τις ρίξεις.
 Με 2-3 χαμόγελα κι αμέσως άρχισε τα γελάκια κ τα ναζάκια.
 10 μηνών είναι βέβαια, αλλά κ πάλι