Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018

Πολλές φορές δίνουμε στα λόγια το "βάρος" που δεν έχουν...
   ...εις βάρος μας...