Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

Αυτό που δεν είμαι επιτυχημένη σε κανένα τομέα της ζωής μου και όλοι μου ζητούν συμβουλές πρέπει να το κοιτάξουν.