Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

-δεν έπρεπε να πω σαγαπω ανοίχτηκα ..
-δεν πειράζει Καυλα μου έχεις ωραία ανοίγματα

Αντρική συναίσθηματικη νοημοσύνη