Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Μου δίνει ο κατασκευαστής το δικαίωμα να κοιμηθώ σήμερα όσο θέλω; Εννοείται πως θα ξυπνήσω σα μαλάκας από τις 5