Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

Στολίσαμε εγώ και ο Τάκης γράφει η άλλη. Να γράψω χεστήκαμε εγώ και ο Γιώργος η είναι βαρύ;