Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Είμαστε μια τριμελή ομάδα, αποτελούμενη από τέσσερα άτομα,  που κλείνουμε τραπέζι σε ταβέρνες για πέντε άτομα και τρώμε για έξι. Πρόσεχε.