Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

-Μωρο μου παγκόσμια ημέρα του άντρα σήμερα.
-Καλα πλύνε μόνο τα πιάτα σφουγγάρισμα κάνεις αύριο.