Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Όταν ξεκινάει ένα διάλογο με μια φράση όπως ...
*με όλο το σεβασμό που σας έχω ...η
*ξέρεις πόσο σ αγαπώ ...
Τις περισσότερο φορές είναι για χειραγώγηση.