Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018


Κι εμείς έχουμε ψυχολογικά αλλά δεν καβλώνουμε με τον Μητσοτάκη