Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Καλύτερα να δεθείς με εκρηκτικά παρά με άνθρωπο..