Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

"Θενκσγκιβινγκ" στα ελληνικά είναι: ευχαρίστως έδινα