Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Σκληρός καριόλης μέχρι να αρχίσουν οι βροντες.

*Γερμανικός ποιμενικός στο σπίτι.