Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018

-Τι ζώδιο πιστεύεις είμαι;
- Τριμάλακας!