Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Σήμερα στο μετρό σηκώθηκα να κάτσει μια γριά και μετά που την είδα καλύτερα ήταν μια συμμαθήτρια μου