Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018

Μόλις με ρώτησε η κόρη μου αν πάμε στα Τρίκαλα με αεροπλάνο
αυτό.