Σάββατο, 24 Νοεμβρίου 2018


Το ότι είσαι μουνάρα δε σημαίνει πως μπορείς να μου φας τη θέση πάρκινγκ,βέβαια δε θα πάθω και τίποτα να σου παραχωρήσω τη θέση μου,την καρδιά μου,το σπίτι μου και τα υπάρχοντά μου