Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2018

Εμείς τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει να είμαστε αποδεκτοί από όλους με σεβασμό και αγάπη Και πρέπει να μας αντιμετωπίζετε ως ίσους!!!! Όλοι είμαστε διαφορετικοί και ίσοι και έχουμε όλοι ίσα δικαιώματα!!!!