Παρασκευή, 23 Νοεμβρίου 2018

Άτιμο πράγμα η διαίσθηση ειδικά όταν επαληθεύεται