Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

2. Το ότι μια γυναίκα υπάρχει δε σας δίνει δικαιώματα επάνω της.