Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Η αγάπη γνωρίζει τι θέλει από εμάς..
Εμείς γνωρίζουμε τι θέλουμε από την αγάπη;