Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Οι περισσότερες Αγγλικές εκφράσεις δεν μεταφράζονται στα Ελληνικά, αλλά δεν δίνω ένα σκατό.