Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018


- τι θα πάρετε;
- θα ήθελα αυτό, που έχει και η κοπέλα στο διπλανό τραπέζι
- γκομενο;