Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Μην τάξεις σε Άγιο κερί και σε άντρα κώλο.