Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018

Να φύγουν οι τοξικοί άνθρωποι απ τη ζωή μας και να φύγουν.. λες κι εμείς είμαστε η προσωποποίηση της καλοσύνης