Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Ναι μωρή κορεκτοράρα πάντα ήθελα να στολίσω ένα χριστουγιεννιάτικο ελατήριο