Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Ο σκλάβος υποφέρει, ο δούλος υπομένει, ο ελεύθερος αντιστέκεται.