Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Να σε ρωτήσω, μου λέει η συνάδελφος, εσύ που ξέρεις, σήμερα είναι το θερινό εικονοστάσιο;
Ναι, λέω, μεγάλη η μέρα του.