Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018

Η ζωή μου έγινε πολύ καλύτερη απο τότε που σταμάτησα να προσπαθώ να αρέσω σε όλους. Και πιο μοναχική αλλα και πάλι.