Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Από το σε σκέφτομαι και γράφω ως το σε σκέφτομαι και με γράφεις, μία αδιαφορία δρόμος .