Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2018

Μετατρέπω πολύ καλά το "ασιχτιρ μωρή μαλακω" σε "χρόνια πολλά κορίτσι"