Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Εμείς στην επαρχία δεν βγάζουμε φλας. Λειτουργούμε με το συναίσθημα