Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Όπως το χρυσάφι δοκιμάζεται στη φωτιά, έτσι και η φιλία δοκιμάζεται στο χρόνο.