Κυριακή, 2 Δεκεμβρίου 2018

Από τα μικρά καταλαβαίνουμε καλύτερα τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Στα μεγάλα είναι προσεκτικός και κρύβεται.