Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

- Γνωρίζετε Γαλλικά;
- Άπταιστα
- Πώς λέγεται η κάννη του όπλου;
- Λεκάνη
- Θα σας ειδοποιήσουμε