Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Έβαψα τα μαλλιά της φιλης μου και αυτή τα δικά μου.
Κάναμε αλλαξομπογιές...