Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

κρυώνεις λέει η άλλη γτ δεν έχεις αίμα και λίπος. θέρμανση δεν εχω αγάπη, θέρμανση