Σάββατο, 8 Δεκεμβρίου 2018

Ο αλλος στην αναμονή στο ιατρείο του έχει βάλει φυλλάδια από ντελίβερι. Τίμιος