Σάββατο, 29 Δεκεμβρίου 2018

Τα ωραιότερα πράγματα στην ζωή, έρχονται εκεί που δεν τα υπομένεις.