Σάββατο, 12 Ιανουαρίου 2019

-Για να σας βγάλουμε το καρφί από το κρανίο θα πληρώσετε 2000€
-Μα έχω ΙΚΑ
-Με το ΙΚΑ μπορούμε λυγίσουμε την άκρη να μην σας ενοχλεί..